Bize Ulaşın

Çevre Danışmanlık

Çevre Danışmanlık

•    Tesislerin ÇED Yönetmeliği kapsamında yerinin belirlenmesi ve gerekli görüşlerin alınması.
•    Tesislerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Yerinin Belirlenmesi.
•    Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması.
•    Aylık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.
•    İç Tetkik Raporlarının Hazırlanması.
•    Çalışanlara Genel Çevre Eğitimi-Sıfır Atık Eğitimlerinin Verilmesi.
•    Bekra Beyanlarının Yapılması.
•    Kirlenmiş Sahalar Beyanının Yapılması.
•    Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanlarının Yapılması.
•    Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Beyanlarının Yapılması.
•    Piyasaya Süren Ambalaj Beyanlarının Yapılması.
•    GEKAP Beyanlarının Yapılması ve Takibi.
•    Atık Yönetim Planının Hazırlanması.
•    Maden Atık Yönetim Planının Hazırlanması.
•    Sıfır Atık Yönetmeliği Kapsamında Çalışmaların Yapılması ve Sıfır Atık Belgesi  Alınması.
•    Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesisin(MOYDEN) Alınması.
•    Sera Gazı Yönetmeliği Kapsamındaki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi.
•    ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi.
•    Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı/Muafiyetinin Alınması ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi.