Bize Ulaşın

ÇED Çevresel Etki Değerlendirme

ÇED Çevresel Etki Değerlendirme

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu hazırlanız ve Bakanlık tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülürse "ÇED Olumlu", uygun görülmez ise "ÇED Olumsuz" kararı verilir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra "ÇED Gereklidir", veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir. ÇED Gereklidir kararı verilen projeler için, ÇED Raporu hazırlanır ve  Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olmayan faaliyetler için ÇED Kapsam Dışı/Muaf kararları alınmaktadır.