Bize Ulaşın

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Alınması

İzin Konuları 

     Hava Emisyon 
     Atıksu Deşarj
     Gürültü Kontrolü 
     Derin Deniz Deşarjı

Lisans Konuları 

     Toplama Ayırma Tesisi
     Tehlikeli Atık Ön İşlem Tesisleri
     Tehlikesiz Atık Ön İşlem Tesisleri
     Yeniden Kullanıma Hazırlama
     Atık Yağ Rafinasyonu
     Atık Yağ Transfer Noktası
     Tehlikeli Atık Geri Kazanım
     Tehlikesiz Atık Geri Kazanım
     Atık Yağ Geri Kazanım
     Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım
     Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım
     Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım
     Ambalaj Atığı Geri Kazanım
     Atık Yakma ve Beraber Yakma
     Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama)
     Düzenli Depolama - 2. Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama)
     Düzenli Depolama - 3. Sınıf (İnert Atık Düzenli Depolama)
     Tıbbi Atık Sterilizasyon
     Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
     Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip 1
     Tanker Temizleme
     Hurda Metal /ÖTA İşleme
     Atık Kabul Tesisi
     Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
     PCB Arındırma
     Atık Ara Depolama
     Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
     İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz,Gazlaştırma)
     Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi
     Bitkisel Atik Yağ Ara Depolama Tesisi
     Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi
     Ömrünü Tamamlamıs Lastik Ara Depolama Tesisi
     Biyobozunur Atık İşleme - Mekanik Ayırma
     Biyobozunur Atık İşleme -Biyokurutma
     Biyobozunur Atık İşleme -Biyometanizasyon
     Biyobozunur Atık İşleme - Kompost
     Biyobozunur Atık İşlemi